Per 1 januari 2019 hebben wij al onze activiteiten beeindigd.